Kivimaan Apteekki Kivimaan Apteekki

HuomioKOTIINKULJETUS PUHELINTILAUKSILLE MAHDOLLISTA TOISTAISEKSI. KORTTIMAKSU ONNISTUU. KYSY LISÄÄ TEHDESSÄSI TILAUSTA PUHELIMITSE.

Sähköinen resepti ja Kanta-palvelut

Julkaistu 31.07.2015

Sähköinen resepti (eResepti) osana Kansallista Terveysarkistoa (Kanta-palveluja) otettiin käyttöön varsinaisesti tammikuussa 2012, mutta suurin osa Suomen apteekeista liittyi järjestelmään jo 2011 vuoden aikana. Tällä hetkellä eResepti on käytössä kaikissa Suomen apteekeissa ja julkisen terveydenhuollon yksiköissä, sekä kaikissa suurimmissa yksityisissä terveydenhuollon yksiköissä. Kanta-palvelut käsitteenä on laajempi kokonaisuus, jonka osien käyttöönotto ajoittuu 2010-2016 välille. eReseptin tehtävinä on pitää hoitotilanteessa potilaan tiedot aina ajantasaisena käytettävissä ja:

  •  edistää hoidon jatkuvuutta
  •  lisätä potilasturvallisuutta
  •  nopeuttaa terveydenhuollon palveluja

Kansalaisen kannalta terveydenhuolto on muuttunut entistä läpinäkyvämmäksi, kun omia tietoja on mahdollisuus tarkastella ilman erillisiä pyyntöjä. Samoin hoitopaikan valinta vapautui tosiasiallisesti vasta tämän järjestelmän ansiosta. Lääkärin kannalta hoitaminen on helpompaa, kun kaikki määräykset näkyvät ja päällekkäisiä tai toisiaan haittaavia lääkityksiä ei tule. Apteekissa kokonaislääkityksen nopea arvio voidaan usein tehdä yhdellä vilkaisulla. Terveydenhuollon työmäärä on vähentynyt kun tiedot ovat aina saatavilla, eikä papereiden etsimiseen kulu aikaa. Potilas voi myös itse käydä kanta.fi internetsivustolla tarkistamassa omien reseptiensä tilanteen. Sähköinen resepti on tallessa 2,5 vuotta kirjoituspäivämäärästä ja löytyy tämän ajan helposti arkistosta – joskaan ei aina voimassa olevana!

Toistaiseksi potilaalla on ollut oikeus kieltäytyä eReseptistä, mutta 1.11.2015 alkaen kaikki pääasiallisesti keskushermostoon vaikuttavat lääkkeet tulee määrätä sähköisesti ja 2016 alusta kaikilla lääkäreillä tulee olemaan mahdollisuus kirjoittaa eReseptejä. Kaikilla apteekeilla on jo mahdollisuus toimittaa eReseptejä ja kaikki reseptit tulevat olemaan eReseptejä vuoden 2017 alusta, poikkeuksena mahdolliset käyttökatkot.

eReseptin uusiminen onnistuu julkisen perusterveydenhuollon yksiköissä, eli Lahdessa lähiklinikoilla (Keskusta, Itä ja Etelä), ja pääterveysasemalla, sekä osassa työterveyshuollon toimipisteitä. Myös apteekki pystyy lähettämään reseptin uusittavaksi kyseisiin terveydenhuollon yksiköihin, ja meillä Kivimaan apteekilla veloitamme tästä 2 € reseptiltä tai enintään 5 € kun uusitaan useita reseptejä. Toistaiseksi erikoissairaanhoito ei ota vastaan uusimispyyntöjä, eikä tämä ole yleisesti ottaen tarpeen, sillä potilaan pitkäaikaishoito kuuluu lähes poikkeuksetta terveysasemille. Kanta-järjestelmä ei vielä mahdollista yksityislääkärin kirjoittaman reseptin uusintaa kokonaan sähköiseen toimintaan perustuen. Järjestelmää kuitenkin kehitetään jatkuvasti ja on todennäköistä, että vuoteen 2017 mennessä myös nämä asiat on täysin ratkaistu. Sopimalla asiasta terveydenhuollon yksikön kanssa, voi sähköisiä reseptejä uusia myös kanta.fi internetsivuston kautta.

Koska reseptitiedot ovat luottamuksellisia, ei niistä voida keskustella muun kuin henkilön itsensä kanssa ilman kirjallista valtakirjaa, jonka saa apteekista. Sama koskee reseptien uusimista apteekin kautta, johon tarvitaan valtakirja. Lääkkeiden hakemiseen puolestaan riittää kelakortti ja tarkka tieto siitä, mitä lääkkeitä tarvitaan. Puhelimessa ei tietoturvalainsäädännöstä johtuen voida antaa tietoja eResepteistä.

Kanta-palveluissa mukana ovat viranomaisten puolelta Sosiaali- ja terveysministeriö, Kansaneläkelaitos, Suomen kuntaliitto, Valvira ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. Lisäksi mukana kehitystyössä ovat Apteekkari- ja lääkäriliitot, sekä kaikkien toimijoiden tietojärjestelmien ja tietoverkkojen toimittajat. Kanta-palvelut ja eResepti ovatkin olleet massiivinen uudistus, joka on paikoitellen edennyt suunniteltua hitaammin, mutta monitahoisuuteen nähden yllättävän sujuvasti. eReseptijärjestelmä kustannetaan perimällä apteekeilta jokaista toimitusta kohden 5 senttiä, kunnalta 1,57 euroa asukasta kohden ja yksityiseltä terveydenhuollolta 24 senttiä/resepti. Valtion terveydenhuollon yksiköt maksavat yhteensä 50 000 euroa vuosittain eReseptin käyttökustannuksia. Potilaalle ei tule eReseptin käytöstä suoria kuluja.

Potilastietojen arkisto

Potilastiedot ovat arkaluonteisia terveystietoja, joita voidaan käsitellä luotettavasti ja turvallisesti Kanta-palveluiden kautta. Sähköiseen arkistoon jää aina jälki siitä, kenen tunnuksilla arkisto on avattu ja mitä tietoja arkistosta on katsottu. Potilas pystyy myös seuraamaan sitä, mikä terveydenhuollon yksikkö on tietoja tarkastellut ja tarvittaessa tekemään katselusta selvityspyynnön. Apteekista ei pääse katsomaan terveystietoja, vain eReseptien tilannetta. Potilastietojen arkistoa käyttävät jo lähes kaikki sairaanhoitopiirit, myös Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri, johon kuuluva Lahden Sosiaali- ja terveystoimiala otti palvelun käyttöön 27.05.2014. Erityistä hyötyä kansallisesta potilastietojen arkistosta ja sähköisestä reseptistä on silloin, kun viettää osan vuodesta toisella paikkakunnalla ja käyttää tämän paikkakunnan terveyspalveluita.

Potilaalla on mahdollisuus kieltää omien tietojen näkyminen tai olla antamatta suostumusta potilastietojen välittämiseen toiselle terveydenhuollon yksikölle. Tämä linjaus on ymmärrettävissä tapauksissa, joissa lääkitystietojen katselu voisi johtaa tietojen väärinkäyttöön tai henkilön yksityisyydensuojan loukkaamiseen, kuten julkisuuden henkilöiden kohdalla. Hoitohenkilökunnan puolelta katsottuna kiellot ovat kuitenkin erittäin harmillisia, sillä samalla vesittyy eReseptin idea hoitojen läpinäkyvyydestä ja tietojen ajantasaisuudesta. Tämän takia potilaan kannattaa tarkkaan harkita ovatko tiedot kieltämisen arvoisia. Apteekin ja lääkäreiden näkökulmasta parhaan mahdollisen hoidon turvaaminen on ensisijainen tavoite ja se onnistuu kun kaikki tiedot ovat ajantasaisesti ammattilaisen nähtävillä.

Vinkit eReseptin käytön sujuvoittamiseksi

  • Apteekin kiinnittämään ohjetarraan tulostuu reseptin voimassaolopäivämäärä ja se, miten paljon reseptissä on lääkettä jäljellä. Tästä tarrasta on helpointa tarkistaa reseptin tilanne.

  • Kanta.fi internet-sivustolta on mahdollista pankkitunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla katsella omia reseptitietoja ja potilaskertomustietoja.

  • Mikäli ei ole mahdollisuutta käydä internetin Kanta.fi-palvelussa katsomassa omia tietojaan, niin lääkärin tulostamiin potilasohjeisiin voi tehdä merkintöjä siitä, milloin on hakenut lääkettä ja kuinka paljon.

  • Mikäli potilaalla on vaikeuksia muistaa mitä lääkkeitä tarvitsee lisää, tai lääkkeitä hakemassa on muu kuin potilas itse, voi vanhasta pakkauksesta repäistä lääkkeen nimen ja vahvuuden mukaan apteekkiin. Toisen puolesta asioidessa tarvitaan aina kelakortti tai apteekin määrämuotoinen valtakirja.

  • Alaikäisen lapsen tietoja ei pysty toistaiseksi katselemaan vanhempien tiedoilla, mutta apteekissa ja terveydenhuollon yksiköissä on mahdollisuus selvittää lapsen reseptien tilanne.

  • Normaalitilanteessa apteekista voi selvittää mitä reseptejä sähköisillä määräyksillä on voimassa ja mitä on ollut aiemmin.

Kirjoittaja: Olli Salin