Kivimaan Apteekki Kivimaan Apteekki

HuomioKOTIINKULJETUS PUHELINTILAUKSILLE MAHDOLLISTA TOISTAISEKSI. KORTTIMAKSU ONNISTUU. KYSY LISÄÄ TEHDESSÄSI TILAUSTA PUHELIMITSE.

Reseptilääkkeiden käyttäjiin kohdistuvat muutokset 2017

Julkaistu 22.12.2016

Lääkemääräykset laaditaan aina sähköisesti. Potilas ei voi pyytää lääkäriltä paperista määräystä, mutta lääkärillä on oikeus POIKKEUSTILANTEESSA sellainen kirjoittaa. Poikkeustilanne on esimerkiksi kansallinen häiriö e-reseptikeskuksen toiminnassa. Apteekki muuttaa myös nämä reseptit sähköisiksi heti kun lääkettä haetaan ja muuttaminen on teknisesti mahdollista.

Yksityislääkäri voi periä lääkärinpalkkion sähköisen reseptin uusimisesta ja sähköisiä reseptejä voi lähettää jatkossa uusittavaksi lähes kaikille lääkäripalveluita tarjoaville yrityksille, joko apteekin kautta (mahdollisesti maksullinen palvelu) tai itse kirjautumalla osoitteeseen www.kanta.fi verkkopankkitunnuksilla tai muulla sähköisellä tunnistautumisella. Toki potilaan tulee olla ollut kyseisen lääkärin/organisaation hoidossa, jolle uusimispyyntö lähetetään ja organisaation tulee olla suostunut yleisellä tasolla ottamaan uusimispyyntöjä vastaan.

Lääkemääräys on voimassa kaksi vuotta määräämispäivästä. Lääkäri voi määrätä myös pienemmän määrän lääkettä, kuin kahden vuoden käyttötarpeen ja halutessaan rajoittaa lääkemääräyksen voimassaoloaikaa, esimerkiksi antibiootteja määrättäessä. Keskushermostoon vaikuttavien lääkkeiden reseptit ovat voimassa vain yhden vuoden, kuten ennenkin. Lääkärit pystyvät entistä paremmin valvomaan nimissään kirjattuja reseptejä, jolloin reseptejä ei käytännössä voi väärentää jäämättä kiinni myöskään yllä mainittujen poikkeustilanteiden aikana.

 

Hallitus pyrkii säästämään lääkemenoissa 134 miljoonaa euroa. Tämä toteutetaan pääasiallisesti 1. pyrkimällä rationalisoimaan lääkkeiden käyttöä (ostaminen vain tarpeen vaatiessa), 2. heikentämällä diabeetikkojen lääkekorvauksia ja 3. lisäämällä vaihtokelpoisuutta lääkkeiden välillä.

Tämän lisäksi apteekkareiden maksamaa apteekkiveroa (entinen apteekkimaksu) kiristetään. Apteekkivero on muilta kaupan aloilta täysin poikkeava ylimääräinen vero, jolla erisuuruisten apteekkien apteekkareiden tuloa tasataan progression mukaisesti (0-11 % liikevaihdosta). Apteekkiverolla pyritään varmistamaan apteekkiliiketoiminnan mahdollisuudet myös pienissä kunnissa, ja että lääkkeet voidaan pitää saman hintaisina joka puolella Suomea kuten lainsäädäntöön on kirjattu.

1) Reseptien toimitusvälejä tullaan seuraamaan tarkemmin kuin aiemmin, joten peruskorvattavissa lääkkeissä ei ole enää mahdollisuutta joustaa lääkkeen hakemisessa Kela-korvattuna. Lääkkeiden haun jousto-aikaa selkeytetään ja pidennetään hieman, eli sitä, kuinka paljon lääkettä saa olla vielä kotona edellisestä annoksesta, kun saa hakea uuden annoksen Kelan korvauksen kanssa (3 kk lääkkeet otettu apteekista – 3 viikon jousto; 2 kk – 2 viikon jousto; 1 kk tai vähemmän – 1 viikon jousto). Kuitenkaan yli 1000 euron hintaisia lääkkeitä (asiakashinta ilman lääkärin tai apteekin palkkioita) ei saa Kela-korvattuna enempää kuin yhden kuukauden annoksen kerrallaan. Tämä on huomioitava erityisesti yli 2 viikon mittaisilla matkoilla. Asiakkaalla on mahdollisuus maksaa lääke kokonaan apteekkiin ja hakea Kela-korvaus erikseen Kelasta, jolloin se maksetaan asiakkaan tilille korvaukseen oikeuttavana päivänä (tai heti kun hakemus on käsitelty).

2) Diabeetikkojen korvauksia heikennetään niin, että kaikki diabeteslääkkeet, pois lukien insuliinit, putoavat 65 % korvausluokkaan. Nyt ne ovat olleet diabeetikoille 100 % korvattavia 4,50 euron omavastuulla. Tämä tulee säästämään lääkekorvauskuluissa merkittävästi, mutta pahimmillaan huonontaa diabeetikon hoitoon sitoutumista, jolloin pitkän aikavälin säästöt jäävät saamatta komplikaatioiden lisääntyessä. Toki jos diabeetikot ottavat lisääntyvissä määrin muita hoitokeinoja käyttöön, niin kokonaisterveys voi parhaimmillaan jopa parantua. Suurin osa diabeetikoista kuitenkin tekee itse jo kaiken voitavan taudin hallinnan kannalta (liikunta, ruokavalio ja verensokerin säännöllinen mittaus).

3) Epilepsialääkkeet tulevat vaihtokelpoisiksi, silloin kun niitä käytetään MUUHUN KUIN EPILEPSIAAN, esimerkiksi kivun hoitoon. Epilepsian herkän hoitotasapainon varmistamiseksi näitä lääkkeitä ei epileptikolla tule vaihtaa. Todisteena epilepsian hoidosta potilalla oltava erityiskorvausoikeus epilepsiaan, tai reseptissä luettava ”epilepsia”, jotta lääkettä ei vaihdeta apteekissa edullisempaan. Halutessaan potilaalla on mahdollisuus maksaa halvimman rinnakkaislääkkeen ja haluamansa (alkuperäis) lääkkeen hinnan erotus, kun lääkkeet ovat keskenään vaihtokelpoiset.

Myös biologisissa lääkkeissä, kuten insuliineissa, tulee suosia edullisempia biosimilaari-lääkkeitä, joihin vaihtamisesta päättää lääkäri (yhdessä asiakkaan kanssa). Biosimilaarien markkinat ovat kasvamassa huomattavasti lähivuosina ja pienentävät merkittävästi yhteiskunnan kustannuksia verrattuna alkuperäisten biologisten lääkkeiden tämänhetkisiin hintoihin.

Rinnakkaistuodut lääkkeet (alkuperäinen lääke, joka on ostettu toisesta EU-maasta edullisemmin ja tuotu Suomeen ja pakattu uudelleen) ovat jatkossa viitehintavalmisteita, eli edullisin näistä määrää viitehinnan, jonka perusteella korvaus maksetaan. Viitehintaputki kapenee 0,5 euroon nykyisestä 1-2 euron liikkumavarasta. Eli jos edullisempi lääke maksaa 10 euroa, voi kalliimpi maksaa 10,5 euroa ja molemmista saa kelakorvauksen koko lääkkeen hinnasta. Jos kolmas lääke maksaa 11 euroa, niin korvaus lasketaan hintaputken ylärajan mukaan ja asiakas maksaa 0,5 euroa enemmän kuin hintaputken yläpäässä olevasta valmisteesta.

 

Työtapaturmien korvattavuus muuttuu. Aiemmin lääkäri on kirjannut reseptiin työtapaturma-kenttään, ”työnantaja ja vakuutusyhtiö” ja asiakas on saanut lääkkeen täysin korvattuna apteekista (apteekki on hakenut korvauksen vakuutusyhtiöltä). Tämä järjestelmä poistuu vakuutusyhtiöiden tahdosta ja asiakas maksaa lääkkeen itse apteekkiin ja hakee itse korvausta vakuutusyhtiöltä, joka myöntää tai on myöntämättä korvauksen. Pitkäaikaista hoitoa vaativissa tapaturmissa ja ammattitaudeissa asiakkaalla on mahdollisuus pyytää vakuutusyhtiöltä sitoumus yhteen valitsemaansa apteekkiin, jolloin apteekki hakee korvaukset vakuutusyhtiöltä ja asiakas saa lääkkeen suoraan apteekista korvattuna.

Sosiaalitoimiston myöntämät maksusitoumukset lääkkeisiin poistuvat (poikkeustapauksissa edelleen), ja näistä ottaa vastuu Kela. Tämä osaltaan suoraviivaistaa lääkekorvausten käsittelyä.

Alle 10-vuotiaan lapsen reseptit tulevat näkymään huoltajalle Kanta-palvelussa (osoitteessa kanta.fi), ellei lapsi yhdessä terveydenhuollon toimijoiden kanssa rajoita reseptien näkyvyyttä (varmasti harvinainen tilanne).

Potilas, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, ei voi hakea lääkettä apteekista ilman lääkäriltä saatua potilasohjetta. Tämä paperi tulee siis pitää tallessa koko lääkkeen tarpeen ajan (verrannollinen vanhaan paperireseptiin).